„Stejně tak jsou její lekce přínosné jak pro ty, kteří hledají pouze protažení těla, tak i pro ty, kteří v józe vidí cestu do svého nitra. Nebo cokoli mezi tím, třeba i v závislosti na momentálním rozpoložení. Nabízí, ale nevnucuje. Má dar nevšední vnímavosti a empatie. Respektuje momentální možnosti a potřeby každého jednotlivce, případně i dané skupiny. Hloubka, opravdovost a zároveň jednoduchost, vstřícnost a laskavost, s nimiž poselství jógy předává, jsou unikátní.“